Abonelik Paylaş!
Görüntülenme: 9699
Oyla!
(0 oy)

6.3.2009 22:51:15

aile hekimlerinin tayin durumları oluyormu.

drlk1979 (1)

doğru yeremi konu açtım bilmiyorum,sizden bir konuda bilgi almak istiyorum.mesela ben çorumda çalışan bir aile hekimiyim,benim başka bir şehire aile hekimi olarak geçme hakkım varmı,eğer öyle bir durum varsa bunun yolu nedir,nasıl bir yol izlemeliyim,lütfen bana yardımcı olurmusunuz..

Oyla!
(0 oy)

20.3.2009 21:05:14

Yanıt: aile hekimlerinin tayin durumları oluyormu.

suphi (90)

Merhaba;

Aile hekimi olarak tayin istemeniz henüz mümkün değil.Aile hekimliği sözleşmenizi feshedip normal hekimlerle tayin isteyebilirsiniz.Gittiğiniz yerde aile hekimliği varsa başvurursunuz.

Oyla!
(0 oy)

24.3.2009 14:24:30

Yanıt: aile hekimlerinin tayin durumları oluyormu.

drelax (120)

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.10.0.TSH.0.20.00.00
Konu: Aile Hekimliği Uygulamalarında Pilot İl Dışından Yerleştirme
İşlemlerinde Uyulacak Esaslar

 

 

 

........................... VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE 2007/

 

 

5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında pilot illerde ilk yerleştirmede boş kalan aile hekimliği pozisyonlarına, 24.03.2007 tarih ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin Değişik Ek-1’inde yer alan 2’nci maddesi hükümlerine göre pilot il dışından yerleştirme yapılabilecektir.

Söz konusu düzenlemede;

“ c) Pilot il dışından yerleştirme:

Pilot ilde sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Bakanlık diğer illerden sözleşmeli aile hekimi istihdam edebilir. Bu amaçla belirlenen boş aile hekimliği pozisyonları Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Müracaat eden ve görev yaptığı kadrodan ücretsiz izinli sayılmasına Bakanlık veya kurumunca muvafakat verilen memurlar ile sözleşmeli statüsünden ayrılacak olanlar arasından, en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere önce aile hekimliği uzmanı tabipler, bunların tamamlanmasından sonra tabip ve diğer uzman tabipler tercihlerine göre yerleştirilir.

 

Bu personel devlet memuru ise kadroları illerinde kalarak ücretsiz izinli sayılır, sözleşmeli statüde ise aile hekimliği mevzuatı ile sözleşmeli personele tanınan haklar saklı tutulur. Söz konusu personel aile hekimliği mevzuatına göre görev yapar ve bu mevzuatın dışındaki gerekçelerle sözleşmesi feshedilemez. Bu durumdaki devlet memuru uzman tabip ve tabipler talepleri halinde ilgili mevzuatına göre kurum içi naklen atanarak, kadroları yeni atandıkları ilde kalmak suretiyle veya başka kamu kurumuna atanmaları ve yeni kurumlarından ücretsiz izine ayrılma belgesini atama tarihinden itibaren 10 gün içinde ibraz etmeleri halinde, aynı pozisyonda sözleşmeli aile hekimliği görevine devam ederler.” hükümleri yer almaktadır.

 

Buna göre aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1)Bakanlığımız kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen tabiplerin kadroları halen bulundukları ilde atama kararnamesinde belirtilen birimde kalacak, görevlerinden ücretsiz izinli sayılacaklar ve pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapacaklardır. Bu personelin Bakanlık kadrolarında naklen atanma hakları devam edecektir. Bakanlık atama ve nakil yönetmeliğindeki esas ve usullere göre kadrolarının bulundukları birimden başka bir il veya birime naklen atanabilecekler ve talep etmeleri halinde pilot ildeki sözleşmeli aile hekimliği görevlerine önceki aile hekimliği pozisyonlarında ve aynı şekilde devam edebileceklerdir. Bu personel aile hekimliğinden ayrılmaları halinde ücretsiz izinleri kaldırılarak kadrolarının bulunduğu yerde görevlerine geri döneceklerdir.

2)Bakanlığımız pozisyonlarında 4924 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli statüde görev yapan tabipler de pilot ilde sözleşmeli aile hekimi olabilirler. Bu personel önceki sözleşmeli statüsüne dönmek istediği takdirde, aile hekimliği mevzuatına göre boş ise önceki sözleşmeli personel pozisyonuna, bu pozisyon dolu ise aynı hizmet bölgesinde, bu bölgede boş pozisyon bulunamazsa sırasıyla üst hizmet bölgelerinde boş pozisyonlara öncelikle atanırlar. Bu personelin Bakanlığa açıktan atama için müracaat ederek genel hükümlere göre devlet memuru olarak atanması da mümkündür.

 

3)Bakanlığımız dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabipler de, kurumlarının muvafakatı ile yukardaki düzenlemeye göre sözleşmeli aile hekimi olabilirler. Bu personelin kurumlar arası veya kurum içi atama işlemleri kendi kurumlarının mevzuatına tabidir. Ancak yeni atandığı kadrodan, sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmak üzere ücretsiz izine ayrılma belgesini 10 gün içinde ibraz etmeleri halinde, sözleşmeli aile hekimliği görevlerine aynı yer ve şekilde devam ederler. Aksi takdirde aile hekimliği sözleşmeleri sona erdirilerek kurumlarına dönmeleri sağlanır.

 

4)Devlet hizmeti yükümlüsü tabiplerin mevzuatları gereği başka ilde görevlendirilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle, Devlet hizmeti yükümlüsü personel, yerleştirme için yapılan duyurularda belirtilen tarihlerde yükümlülüğünü tamamlamak şartıyla müracaat edebilecektir.

 

5)Yerleştirme işlemleri, müracaat eden ve Bakanlığımızdan veya ilgili kurumundan muvafakat alan tabipler arasında yapılacaktır. Öncelikle aile hekimliği uzmanı tabipler, bunların tamamlanmasından sonra tabip ve diğer uzman tabipler, hizmet puanı en yüksek olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirileceklerdir.

 

6)Pilot il dışından yerleştirme için müracaat eden tabiplere, halen görev yaptıkları birimdeki ihtiyaç durumuna göre muvafakat verme konusunda Bakanlığın takdir yetkisi bulunmaktadır. Özellikle uzman tabip müracaatları Bakanlıkça ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.

 

7)Pilot il dışından yerleştirilen tabipler, aile hekimliği mevzuatı çerçevesinde görev yaparlar. Sözleşmeleri, diğer aile hekimleri gibi, sadece aile hekimliği mevzuatında sayılı hallerde sona erdirilir ve önceki görevlerine dönmeleri sağlanır. Pilot ilde aile hekimi olmak isteyen tabip bulunması gibi mevzuat dışı gerekçelerle sözleşmeleri sona erdirilemez. Yine pilot ilde bir aile hekiminin görevden ayrılması nedeniyle boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyona, ildeki diğer aile hekimleri gibi müracaat hakları bulunmaktadır. Yeni pozisyona yerleştirme hizmet puanına göre yapılır. Bu personelin sözleşmeli aile hekimi olarak geçen sürelerinin değerlendirilmesi, tedavi yardımı gibi konular aile hekimliği mevzuatı gereği korunmaktadır. Sonuç olarak pilot il dışından yerleştirilen tabipler, pilot ilden yerleştirilen aile hekimleri ile aynı hak ve sorumluluklara sahiptir.

 

8)Pilot illerde, il dışından yerleştirme yapılmasına Bakanlıkça karar verilmesi halinde, bununla ilgili açıklama Bakanlık internet sayfasında en az 5 gün süreyle duyurulacaktır. Bu konuda istekli tabiplerin Bakanlık internet sayfasını takip ederek, burada belirtilecek tarih ve usullere göre müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve yazımızın Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında çalışan tabip ve uzman tabiplere duyurulmasının sağlanmasını rica ederim.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar

 

 

DAĞITIM :

Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığına
Hukuk Müşavirliğine
Personel Genel Müdürlüğüne

Oyla!
(0 oy)

16.6.2013 23:54:18

Yanıt: aile hekimlerinin tayin durumları oluyormu.

banucan (83)

Güzel bir yazı. tebrik ederim.

v-pills

Etiket Ekle
Etiket:

Kullanıcı:
Parola:
Yeni Üyelik Parola Hatırlat

Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikasıradyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle