Eskişehir'de Aile Hekimliği
Dr. Seracettin Çom
Eskişehir'de Aile Hekimliği

1. Aile Hekimliğine geçiş sürecinde Aile Hekimlerince yapılması gerekenler, Aile Hekimlerinin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Aile Hekimlerini kayıtlarını nasıl takip etmelidirler?

Aile Hekimliği geçiş süreci, Aile Hekimleri açısından bazı davranış değişikliklerini de yanında getiren önemli bir uygulama sürecidir. Başlangıçta Aile Hekimlerine belirli bir nüfus dağıtılmakta ve Aile Hekimleri bu nüfuslarından birebir sorumlu olmaya başlamaktadırlar.

Uygulamanın başlangıç aşamasından elbette dağıtılan nüfuslar Aile Hekimleri açısından sadece birer TC Kimlik Numarası ve İsimden ibaret olmaktadır. Geçiş sürecinde Aile Hekimlerinin birincil ödevi bu isimlerin birer birey olarak algılanabilmesinin sağlanmasıdır. Bunu sağlamak amacıyla Aile Hekimlerinin kendilerine bağlanan bölgeyi sosyo-ekonomik ve kültürel yönden değerlendirmeleri, demografik yapıyı sindirmeleri en başta gelen görevleri olmalıdır. Daha sonraki adım ise Aile Hekimlerinin en kısa süre içerisinde kendilerine bağlı olan nüfusa ev ziyaretleri ile ulaşmaları, hedef kitlelerini yerinde değerlendirmeleri yerinde olmalıdır.

Yerinde ziyaretin oldukça fazla avantajları vardır. Bağlı nüfus kendi Aile Hekimini tanıyacak, Aile Hekimi ile yapılan görüşme ile yeni getirilen bu sistemin kendilerine neler sağlayacağını ilk ağızdan öğrenecek ve sistemi daha başlar başlamaz sahiplenecek, en önemlisi artık sahiplenildiğini hissedecektir. Aile Hekimi açısından da bu ziyaretler kendine verilen listeler ile gerçek bilgilerin karşılaştırılması imkanını verecek, koruyucu sağlık hizmetleri açısından en uygun planlamayı yapmasını sağlayacak, ayrıca poliklinikte hasta muayenesi sırasında Aile Hekimliği uygulaması ile ilgili gelecek sorulara maruz kalmasını önleyerek zaman ve konsantrasyon kaybını en aza indirecektir.

Ev ziyaretlerinde mutlaka kayıtlı nüfus ile ilgili iletişim bilgilerinin kaydedilmesi, koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili sorgulamaların yapılması ileride yapılması gerekecek olan faaliyetlerin önceden belirlenerek planlanmasını sağlayacaktır.

Aile Hekimliği Uygulaması, eş zamanlı olarak Aile Hekimliği Bilgi Sistemi adı verilen bir yazılımın da uygulanmasını beraberinde getirmektedir. Ancak gerek yazılımın henüz geliştirme aşamasında olması gerek hekimlerimizin bir bölümünün bilişim teknolojileri üzerinde çok fazla deneyiminin olmaması her türlü takibin bu program üzerinden yapılabilmesi belirli bir süre için sağlanamamaktadır. Bu nedenle Aile Hekimlerinin bu yazılıma iyice alışana kadar bebek, çocuk, gebe, aşı ve aile planlaması hizmetleriyle ilgili olarak pratik çözümler üretmeleri işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

İstatistiki kayıtlar ve ev ziyaretleri dışında diğer bir husus ise Aile Hekiminin artık bağlı nüfusuyla ilgili her türlü sağlık probleminden birinci derecede sorumlu olduğunun bilincinde olmasıdır. Eskiden poliklinikte muayene edilen bir hasta iyileşse de iyileşmese de aynı hekim tarafından tekrar değerlendirilememekteydi. Çünkü hasta tedaviden yarar gördüğünde hekime tekrar geri dönme ihtiyacı duymuyordu. Tedaviden yarar görmeyen hasta ise aynı hekime tekrar gitmeme eğilimindeydi. Oysa ki Aile Hekimliği ile beraber hastalar özellikle tedaviden yarar sağlamadıkları durumlarda yine öncelikli olarak kendi Aile Hekimleri ile temasa geçecekleridir. pek çok hekim için bu durum yeni bir yaklaşım sergilenmesini gerektirecek bir olgudur. Hekimlerin özellikle kendilerini bu konuya hazırlamaları ve kontrol muayeneleri açısından hastalarını yönlendirmeleri yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Uygulama başlar başlamaz Aile Hekimlerinin nüfuslarına yönelik olarak periyodik muayene, check-up ve kronik hastalıkların takibi ile ilgili bir takvim hazırlaması ve bu faaliyetlerini de gebe, çocuk, bebek takibi ve bağışıklama faaliyetleriyle birlikte sürdürmeleri yararlı bir yaklaşım olacaktır.

2. Vatandaşlar Aile Hekimliğini ve Aile Hekimlerini nasıl değerlendirmelidir, beklentileri neler olmalıdır?

Toplumumuzda hekimi sahiplenme duygusu oldukça güçlü bir eğilimdir. Kişiler sadece bir kez görüştüğü ama yaklaşımından ve tedavisinden memnun kaldığı bir hekimi eşine dostuna anlatırken, tavsiye ederken genellikle “benim doktorum” ifadesini kullanma, sahiplenme ve sahiplenilme eğilimi içerisindedirler. Aile Hekimliği uygulaması vatandaşlarımızın bu doğal dürtüsünü pratikte de gerçeğe çeviren bir uygulamadır. Aile Hekimleri artık kişilerin yalnızca hastalıkları ile değil sağlıklı zamanlarıyla da ilgili aile bireyleridir.

Kişiler her türlü sağlık sorunlarında öncelikli olarak Aile Hekimleriyle temas kuracaklar ve çözüm arayışı içerisine gireceklerdir. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir nokta vardır. Karşılıklı oluşacak bu ilişki hemen bir günde kurulabilecek bir bağ değildir. Aile Hekimi ile hasta arasında kurulacak olan güvene dayalı bir iletişim bu bağın zaman içerisinde güçlenmesini sağlayacaktır.

Kişilerin sağlık sorunlarıyla birebir temasta olacakları kişinin Aile Hekimi olması elbette “Doktor bey, hastayım, hemen gel bana bak” şeklinde bir durumu çağrıştırmaması gereklidir. Sağlık sorunları ile ilgili olarak başvurular öncelikle hekimin çalıştığı mekana yapılacaktır. Acil durumlarda ise zaten Hastane Acil Servisleri ve 112 Ambulans hizmetleri faaliyetlerine aynen devam etmektedir. Ancak bu hallerde de Aile Hekimini mümkün olan en uygun zamanda bilgilendirmek ve onun da tavsiyesini almak yerinde bir davranış olacaktır.

Aile Hekimliği uygulaması, asla, kişilerin zorunlu olmasalar da evlerinde muayene olması anlamına gelmemektedir. Ama yatalak, yaşlı ve ağır bir kronik hastalık nedeniyle yerinden kalkması, evinden çıkması mümkün olmayan hastalar Aile Hekimlerince ikamet ettikleri mekanda bakılabilirler. Ancak burada da gözden kaçırılmaması gereken husus bu konuyla ilgili yapılacak çağrıların Aile hekimleri tarafından bir program dahilinde gerçekleştirilebileceğidir. Yoksa poliklinik yaparken dışarıda bekleyen 5-10 hastanın bırakılarak derhal bu hastaların hizmetine koşulması gibi bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki acil durumlarda 112 ambulans servisi bu konuyla ilgili olarak hizmet sunmaktadır.

Nihai olarak söylenebilir ki, Aile Hekimliği Uygulaması hem vatandaşlarımız açısında hem de hekimlerimiz açısında büyük yenilikler getiren çağdaş bir uygulamadır.

Yayınlanma: 12.5.2007 | Görüntülenme: 7767
  Yorum Abonelik
  Oyla! 8,5 (1 oy)
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle