2007 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı

 

657 4/B'ye göre istihdam edilmek üzere toplam 32.449 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Başvurular 4 Haziran – 10 Haziran 2007 tarihleri arasında ÖSYM tarafından internet ortamında kabul edilecektir.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

2007 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI


181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, ücretleri döner sermayeden veya merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI

· Ücretleri Merkezi Yönetim Bütçesinden Karşılanmak Suretiyle (20.617)

· Ücretleri Döner Sermaye Gelirlerinden Karşılanmak Suretiyle (11.832) olmak üzere toplam (32.449) sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

a) Bunlardan, (30.900)’ü ÖSYM tarafından 2004 KPSS veya 2006 KPSS sınavlarından alınan puanlara göre merkezi yerleştirme ile

b) (1350) Diş Tabibi ve (199) Eczacı olmak üzere toplam (1.549)’u ise Bakanlığımız tarafından notere yaptırılacak kura sonucuna göre istihdam edilecektir.

ALIM YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI için tıklayınız...


DUYURU VE MÜRACAATLARIN ALINMASI

· Merkezi sınav sonuçlarına göre hangi kuruma, hangi unvanda, ne kadar sözleşmeli personel alınacağına ilişkin duyuru 1 Haziran 2007 Cuma günü ÖSYM tarafından www.osym.gov.tr internet adresinde ilanen duyurulacaktır.

· Müracaatlar 4 Haziran – 10 Haziran 2007 tarihleri arasında ÖSYM tarafından internet ortamında kabul edilecektir.

· Bakanlığımız tarafından notere yaptırılacak kura sonucuna göre istihdam edilecek Diş Tabibi ve Eczacılara ilişkin duyuru da 1 Haziran 2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı internet sitesinden www.saglik.gov.tr yapılacaktır.

· Diş Tabibi ve Eczacı alımına ilişkin müracaatlar Bakanlığımız Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yine internet ortamında 4 Haziran – 13 Haziran 2007 tarihleri arasında kabul edilecektir.

· Noter kurası adayların katılımına açık, yeri ve saati bilahare ilan edilmek üzere 27 Haziran 2007 Çarşamba günü yapılacaktır.


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINA HALEN ÇALIŞANLAR MÜRACAATTA BULUNABİLECEK MİDİR?

· Halen 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuata göre çalışanlar (4924 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel ile vekil ebe/hemşire personel gibi) bu alıma müracaat edebileceklerdir.


YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

· ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmenin sonuçları, müracaatların tamamlanmasını müteakip en kısa zamanda ÖSYM tarafından,

· Bakanlığımız tarafından notere yaptırılacak kuranın sonuçları ise 27 Haziran 2007 Çarşamba günü Personel Genel Müdürlüğümüzün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


YERLEŞTİRİLENLERİN GÖREVE BAŞLATILMASI

· Hastane veya Ağız Diş Sağlığı Merkezlerine yerleşen adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını müteakiben, gerekli belgelerle birlikte bu birimlerimize, diğer sağlık birimlerimize yerleşen adaylar ise yerleştirildiği sağlık biriminin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunacaklardır.

· Yerleştirilenlere, aynı unvanda yerleştirilmiş ve hizmet sözleşmelerini imzalamamış olmaları kaydıyla il içi veya iller arası karşılıklı yer değiştirme (becayiş) imkânı tanınacaktır.

· Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere yerleştirilenler ile ücretleri döner sermayeden karşılanmak üzere yerleştirilenler de kendi aralarında anlaşmak suretiyle karşılıklı olarak yer değiştirme imkânından yararlanabileceklerdir.

· Karşılıklı yer değiştirmeye ilişkin müracaatlar da ilgili sağlık birimlerimize yapılacaktır.

· Yukarıda belirtilen şekilde müracaatlarını yapan adaylardan, ÖSYM Başvuru Kılavuzu veya Noter Kura İlanında belirtilen şartları taşıyanlar hizmet sözleşmelerini imzalamalarını müteakiben göreve başlatılacaktır.

· İlgili mevzuatı uyarınca sözleşmeli personelin ücretleri peşin ödenecektir.

· Ayrıca sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde ek ödeme yapılacaktır.

 

Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma: 2.7.2007 | Görüntülenme: 11222
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle