Döner Sermaye Yönetmeliğinde İptaller
        T.C.                                      ACELE VE GÜNLÜDÜR
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
Sayı : B.10.0.SGB.0.82.00.02/8837(6938)                                                                    17/07/2007
Konu: Yürütmenin Durdurulması
 
 
 
 
                                                                              GENELGE
                2007/61
 
Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından; anılan Yönetmeliğin muhtelif hükümlerinin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen 19/04/2007 tarihli ve 2007/144 sayılı Karar ile mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (ç) ve (d) bentlerinin sondan iki cümlesi ile (v) bendinin yürütülmesi durdurulmuştur. Bu karar 02/07/2007 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiş bulunmaktadır.
Mezkur Yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan 5 inci maddesinin (ç) bendinin sondan iki cümlesi “İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır” (d) bendinin sondan iki cümlesi “Söz konusu idari soruşturma raporuna  istinaden hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır” (v) bendi ise “Kurumlarda, Bakanlık hasta hakları kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından   % 30 oranında kesinti yapılır. Kesinti işlemine cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır” hükümlerini taşımaktadır.
Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde; mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (ç) ve (d) bentlerinin sondan iki cümlesi ile (v) bendi hükmünün tamamının uygulanmaması hususunda;
Bilgilerini ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulmasını önemle rica ederim.
 
        
 
         
                                                      Uz. Dr. O. Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
       Bakan a.
       Müsteşar
Yayınlanma: 18.7.2007 | Görüntülenme: 4640
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Yorum Yaz
  Yorumlar:
  drpx 29.7.2007 12:27:06
  O zaman bu arkadaşlara ceza aldıkları için plaket verilsin.Kağıt üzerinde uyarı muyarı ne yazarza yazsın kim sallıyor ki?Birkaç yıl sonra siciller affediliyor zaten.
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle