Vekil Ebe ve Hemşirelere Döner Sermayeden Ek Ödeme Yok!
Vekil Ebe ve Hemşirelere Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılmayacağına İlişkin Açıklama

 

 

    04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde “Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir” hükmüne yer verilmiştir.

    Anılan Kanun maddesine istinaden hazırlanarak 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in kapsam başlıklı 2 nci maddesinde “Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli kapsar” hükmü ile Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ek ödemeden faydalanacak personel tek tek sayma yoluyla belirtilmiştir.

    Buna göre mezkûr Yönetmelik usûl ve esasları uyarınca:

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapan personele,

    2) 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personele,

    3) 181 sayılı “Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personele,

    4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personele,

    Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca döner sermayeden ek ödeme yapılabilecektir.

    Diğer taraftan mezkûr Yönetmeliğin “Ek ödeme yapılmayacak personel” başlıklı 22 nci maddesinde Bu Yönetmelik kapsamında olmayan personele ek ödeme yapılamaz.” hükmüne yer verilmek suretiyle yönetmelik kapsamında bulunmayan personelin ek ödemeden yararlanamayacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla mezkûr Yönetmelik kapsamı içersinde yer almayan personele ek ödeme yapılmayacağı hususu pek tabiidir.

    Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan Vekil Ebe ve Hemşireler ek ödeme yapılacak personel kapsamında yer almadığından, söz konusu personele görev yaptıkları kurum veya kuruluş tarafından ek ödeme yapılması mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı

Yayınlanma: 14.9.2007 | Görüntülenme: 4461
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle