Sağlık Personelinin Aldığı Döner Sermaye, Ek Ödemeden Az Olmayacak
Sağlık Personelinin Aldığı Döner Sermaye, Ek Ödemeden Az Olmayacak

Halk sağlığı müdürü, yardımcıları için döner sermaye

Sağlık Bakanlığı döner sermaye yönetmeliğine, "halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı" kadroları için ek yaptı.

Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasına eklenen aşağıdaki bent uyarınca, il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacak.

Eklenen hüküm şu şekildedir:

“ç) Bakanlıkça il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.”

Döner sermaye ödemesi, 375'e göre ödenen ek ödemeden az olamaz

Yönetmeliğe yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkaraya göre, tabip dışında kalan personelin aldığı döner sermaye ödemesi, 375 sayılı KHK'ya göre ödenen ek ödemelerden az olmayacak. Az olursa, katkıya bağlı olmaksızın fark aylıkla birlikte verilecektir.

Eklenen hüküm şu şekildedir:

“(5) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.”


kaynak:memurlar.net

Yayınlanma: 21.5.2012 | Görüntülenme: 2790
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle