Denizli'de Ek yerleştirme İlanı!
Denizli'de Ek yerleştirme İlanı!

 

 

 Denizli'de boş bulunan ve boşalacak olan 5 aile hekimliği birimine yerleştirme yapılacak.19 Kasım'da yapılacak yerleştirmelerle ildili Denizli İl sağlık Müdürlüğü'nün ilanı aşağıdadır:

İlimizde 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu kapsamında 16 Şubat 2006 tarihli Makam Onayı ile 25 Aralık 2006 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. İlimizde bu süre içersinde 20.24.231 Birimi olarak Gölbaşı ASM boş bölge, 20.04.261 Birimi olarak Üçler ASM 4. Bölge yeni açılan bölge ve aşağıda belirtilen 5 bölgede boşalan bölge olarak belirlenmiştir.

Boşalan Aile Hekimliği Bölgeleri Boşalacağı tarihler
20.11.159 Birimi Akköy ASM 1. Bölge 17.09.2007
20.11.160 Birimi Akköy ASM 2. Bölge 31.12.2007
20.10.150 Birimi Gölcük ASM 1. Bölge 29.11.2007
20.10.151 Birimi Gölcük ASM 2. Bölge 19.11.2007
20.27.260 Birimi Karahisar ASM 2. Bölge 12.11.2007

Yapılacak olan 9. yerleştirme işleminde “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.Maddesi” Hükmü teşkil edecektir.
Boş olan Gölbaşı ASM İlgili yönetmelik hükmünün 2. maddesi A fıkrası (I) bendinin (a) alt bendine göre 20 Kasım 2007 Tarihinde Salı günü saat 10.00 da yerleştirme işlemi yapılacaktır. Aynı gün içersinde saat 10.30 da Boşalan ve Yeni Açılan bölgeler için yerleştirme işlemi yapılacak olup aşağıdaki ilgili yönetmelik hükmünün 2. maddesinin A fıkrası (II) bendinin a.b.c.ç.d ‘nin a.b alt bendine göre gerçekleştirilecektir. Boş Kalan, Boşalan ve Yeni açılan Aile Hekimliği bölgelerine yerleştirme işlemi Denizli Sağlık Müdürlüğü Toplantı salonunda Denizli İlinde halen görevli Kamuda çalışan Tabip ve Uzman Tabipler için yapılacaktır. Müracaatlar 19.11.2007 saat 12.00 ye kadar şahsen Denizli Sağlık Müdürlüğü Personel Şubesine yapılacaktır.
Yapılan müracaatlar sonucunda 19.11.2007 tarihinde saat 17.00 da öncelik sıralaması ve hizmet puanını gösteren liste mesai bitiminden sonra http://www.denizli.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Yerleştirme işlemi sırasında boş birimlere daha önce sözleşme imzalayan Aile Hekimlerinin tercih etmesi sonucunda daha önceki işgal etmiş olduğu kadro aynı anda ve/veya boşalan kadro olarak ilan edilecek ve yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

2- Kamu Personeli Olmayan Tabip ve Uzman Tabipler için Yerleştirme İşlemi:

Aile Hekimliği için açıktan atama ile yapılacak olan yerleştirme işleminde “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılamasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesi” ile 09/12/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesinin 2.Fıkrasının alt bendinde "Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilir.” Hükümleri
teşkil edecektir.
Yapılacak olan yerleştirme işlemine esas 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları haiz, kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin müracaatları alınacak ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler dahil hizmet puanları hesaplanacak olup öncelik ve puan sıralaması belirlenerek ilgili hükümler gereği yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.


AİLE HEKİMİ OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN UZMAN TABİP VE TABİPLERDEN İSTENECEK BELGELER
• Noter Onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi
• Sağlık Raporu akıl sağlığı yönünden kamuda çalışmasına engel teşkil eden herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten (Tek Hekim olabilir)
• Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan sabıka kaydı
• Prim ödemek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştığı yerleri ve süreleri gösterir belge
• Daha önce kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar için bu hizmet süresini gösterir belge
• Müracaat Dilekçesi
• Varsa Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitim Sertifikası
AÇIKLAMALAR:
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.02.2007 tarih ve 2399 sayılı yazıları ile İlimize tahsis edilen 30 (Otuz) vizeden 28.02.2007 -29.03.2007 ve 29.06.2007 tarihlerinde yapılan yerleştirmeler sonucunda açıktan atama yolu ile 28 sine yerleştirme işlemi yapılmış, 2 vize boş kalmıştır. Açıktan atama ile 3 bölgeye yerleşen Aile Hekiminin Sözleşmesini Fesh etmesiyle toplam 5 vize boş kalmıştır.
20/11/2007 tarihinde yapılacak olan İl içi yerleştirme işlemi sonunda boş kalan bölgeler için açıktan atama yoluyla yeniden yerleştirme işlemi İlgili yönetmelik hükmünün (A) fıkrasının 1.bendinin (b) alt bendine göre yapılacak olup buna göre; yukarıdaki şartları taşıyan ve aile hekimi olarak sözleşme imzalamak isteyen halen kamuda çalışmayan ülke genelindeki tüm uzman tabip ve tabipler www.denizli.saglik.gov.tr adresinden yayınlanan İlimizdeki boş aile sağlığı bölgeleri için istenen belgeler ile birlikte 19/11/2007 Pazartesi günü saat 12.00 kadar Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. Yerleştirme işlemi 22/11/2007 Perşembe günü saat: 10.00 da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aile hekimliği çalışma bölgesinde göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu bölgede 6 ay çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği çalışma bölgesine nakil talebinde bulunamaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen pilot ilde ilk 6 aylık dönemde uygulanmaz.

 

Yayınlanma: 13.11.2007 | Görüntülenme: 5666
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle