ISPARTA İLİNDE 2008 YILI POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİNE II. EK YERLEŞTİRME İLANI (31.03.2008 )
ISPARTA  İLİNDE 2008 YILI POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİNE  II. EK YERLEŞTİRME İLANI (31.03.2008 )

ISPARTA   İLİNDE  2008  YILI  POZİSYON BOŞALMASI SONUCU  AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİNE   II. EK  YERLEŞTİRME  İLANI  (31.03.2008 )

 

 

İlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden pozisyon boşalması sonucu 1 Aile Hekimliği Bölgesi için Yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme İşlemleri “24.03.2007 Tarih ve 26472 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde;

 

a)  İlimizde 18.01.2007 tarihinden itibaren başlamış olan aile hekimliği pilot uygulamasında aile hekimi olarak görev alan ve aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri

 

a-ı   Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

a-ıı Bu personele göreve başladığı zaman boş olan veya boş pozisyon olmaması halinde ilk boşalan pozisyon bir defaya mahsus olmak üzere teklif edilir. Personelin kabul etmesi halinde yerleştirme işlemi yapılır. Kabul etmemesi halinde ise (b) grubunun kapsamına alınır.

 

b) Aile Hekimliği uygulamasının başladığı 18.01.2007 tarihinden yerleştirme işleminin yapılacağı tarihe kadar ki süre içinde halihazırda görev yaptığı bölgede fiilen 6 aylık görev süresini dolduran sözleşmeli aile hekimleri ,  İlimizde 18.01.2007 tarihinden itibaren başlamış olan aile hekimliği pilot uygulamasında aile hekimi olarak görev alan ve aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri

 

c)       Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan Aile Hekimi Uzmanı Tabipler

 

 d)    Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabipler

                   

 

Bu sıralamaya göre boş pozisyonlar doldurulamaz ise “24.03.2007 Tarih ve 26472 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in EK-1 Madde 2 A fıkrasının I bendinin sırasıyla önce (b) sonra (c) alt bentlerine  göre ;

 

          (b)  Kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabipler,

 

           Maliye Bakanlığı’nın 07.02.2007 tarih ve 2399 sayılı onayları ile İlimize tahsis edilen 2 Adet kamu görevlisi olmayan hekimlerden 13.04.2007 tarihinde yapılan yerleştirme işlemi   sonucu boş kalan 1 adet kamu görevlisi olmayan hekimlerden en yüksek hizmet puanı olan olanlardan başlamak üzere önce aile hekimliği uzmanı tabipler bunların tamamlanmasından sonra tabip/uzman tabipler 

                 Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin  boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanacaktır.                

                 20.03.2008 – 27.03.2008 tarihleri arasında Isparta Sağlık Müdürlüğü Sağlık Ocakları Şubesine aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

       Yerleştirme işlemi “24.03.2007 Tarih ve 26472 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ilgili maddeleri gereğince 31.03.2008 Tarihinde saat 09:00’da Atama ve Nakil Komisyonu huzurunda Isparta   İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 

 

 

   ISPARTA   İLİNDE  2008  YILI  POZİSYON BOŞALMASI SONUCU  AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİNE   II. EK  YERLEŞTİRME  İŞLEMİNE    MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER (31.03.2008 )

 

 

 

a)  İlimizde 18.01.2007 tarihinden itibaren başlamış olan aile hekimliği pilot uygulamasında aile hekimi olarak göreve başlayan ve aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimlerinden istenilecek belgeler

 • Askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihini gösterir bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezinden temin edilecek   resmi  yazı
 • Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi  (PBS )den alınan güncellenmiş   Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabül ettiklerini  gösterir imzaları olacaktır   )
 • Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi  (Dilekçe örneği  Isparta Sağlık Müdürlüğü Sağlık Ocakları Şubesi-Aile Hekimliği Biriminden  temin edilecektir)

 

b) Aile Hekimliği uygulamasının başladığı 18.01.2007 tarihinden yerleştirme işleminin yapılacağı tarihe kadar ki süre içinde halihazırda görev yaptığı bölgede fiilen 6 aylık görev süresini dolduran sözleşmeli aile hekimlerinden istenilecek belgeler

                                                                                                         

 • Bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezinden Aile Hekimliği uygulamasının başladığı 18.01.2007 tarihinden yerleştirme işleminin yapılacağı tarihe kadar ki süre içinde halihazırda görev yaptığı bölgede fiilen 6 aylık görev süresini doldurduğunu gösterir belge
 • Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi  (PBS )den alınan dair güncellenmiş Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabül ettiklerini   gösterir imzaları olacaktır   )
 • Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi  (Dilekçe örneği  Isparta Sağlık Müdürlüğü Sağlık Ocakları Şubesi-Aile  Hekimliği  Biriminden  temin edilecektir)

 

 

c-d )  Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan Aile Hekimi Uzmanı Tabipler  ile

                        Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olan tabip/uzman tabiplerden istenilecek      

                    Belgeler

 

·         Aile Hekimliği  1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının onaylı örneği

   (18.01.2007 tarihinden sonra ilimize atanan ve bu tarihten sonra göreve başlayan uzman                         tabip/tabiplerden Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası aranmayacaktır )

·         Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sisteminden alınacak güncellenmiş   Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabül ettiklerini  gösterir imzaları olacaktır   )

·         Sağlık Bakanlığı Personeli Olmayan Kamu Görevlisi Olan Uzman Tabip ve Tabiplerden müracaat edeceklerin kurumlarından alacakları muvafakat belgesi

·         Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi  (Dilekçe örneği  Isparta Sağlık Müdürlüğü Sağlık Ocakları Şubesi-Aile Hekimliği  Biriminden  temin edilecektir)

 

            ( B)  Kamu görevlisi olmayan uzman  tabip ve tabiplerden istenilecek belgeler

 • Noter Onaylı diploma veya mezuniyet belgesi
 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurul raporu 
 • Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan sabıka kaydı 
 • Prim ödemek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştığı yerleri ve süreleri gösterir belge 
 • Daha önce kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar için bu hizmet süresini gösterir belge 
 • Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi  (Dilekçe örneği  Isparta Sağlık Müdürlüğü Sağlık Ocakları Şubesi-Aile Hekimliği  Biriminden  temin edilecektir)
 •  

POZİSYONU BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
SIRA NO BAĞLI OLDUĞU TSM  KOD NO ÇALIŞACAĞI ASM NÜFUS MOBİL NÜFUS MOBİL BÖLGELERİ MESAFE
102 ULUBORLU 32-12-102 ULUBORLU ASM. 2.BÖLGE 3.316 523 KÜÇÜKKABACA 8
İNHİSAR 5

Yayınlanma: 29.3.2008 | Görüntülenme: 5751
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle