Çocuklarda Astım Atak Derecelendirmesi

  Hafif Orta Ağır
Nefes darlığı Yürürken (Bebekte kısa ağlama) Konuşurken (Bebek beslenmeyi keser) Dinlenmede
Konuşma Cümleler Kısa cümleler Kelimeler
Bilinç Huzursuz olabilir Çoğunlukla huzursuz Uykulu, konfüzyonu var
Solunum hızı

Artmış Uyanık çocukta normal solunum hızları:

Yaş    Normal hız

<2 ay <60/dak

2-12 ay <50/dak

1-5 yaş <40/dak

6-8 yaş <30/dak

Artmış > 30/dak
Yardımcı solunum kaslarının katılımı Genellikle yok Genellikle var Genellikle var
Wheezing Genellikle ekspiryum sonunda Belirgin Belirgin
Nabız <100 100-120 >120
PEF Bronkodilatör alımı sonrasında beklenenin %’si >%80 %60-80 <%60
PaO2 (havayla) ve/veya Normal >60 mm Hg < 60 mm Hg
PaCO2 <45 mm Hg <45 mm Hg > 45 mm Hg
%SaO2 (havayla) >%95 %91-95 < %90
* Dikkat: Birkaç parametrenin bulunması (ancak hepsinin bulunması gerekmez) alevlenmenin genel sınıflanmasını gösterir

Kaynak: Türk Toraks Derneği Astım Tanı ve Tedavi Rehberi. 2009.
 


Beyaz Hastane