Kreatinin Klerensi Hesaplama

Kreatin Klerensi (GFR):


İdrar kreatini x idrar hacmi x 1.73        :   (ml/dk/ 1.73 m2)
Kan kreatini x 1440 x Vucüt yüzey alanı

Normal değerler

Yenidoğan…. 11 ml/dk/ 1.73 m2

6-12 ay………….. 100 ml/dk/ 1.73 m2

2 yaş-erişkin………….125 ml/dk/ 1.73 m2
 


Beyaz Hastane