0-3 Yaş Baş Çevresi Persentil Değerleri

 persentil, 0-3 yaş, baş çevresi

Kaynak: Olcay N, Hülya G, Andrzej F. ve ark. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14.


Beyaz Hastane