Exchange Transfüzyon İçin Bilirubin Çizelgesi (Amerika Pediatri Akademisi)

Amerika Pediatri Akademisi'nin yenidoğan ve prematüre bebeklerin sık problemi olan indirekt hiperbilirubinli bebeklerin exchange transfüzyon çizelgesidir. Özellikle çocuk hasta tanı ve tedavisi ile ilgili hekimlerin çok sık kullandığı bu çizelgeyi www.beyazhastane.com sitemize koyarak, bilgiye her zaman ve her yerde ulaşmanız hedeflenmektedir 

 

Kaynak: Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Pediatrics 2004;114;297-316
Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.2007


Beyaz Hastane